Kategorie
Nowości więcej
Abonament NUMIZMATYCZNY srebrny 2017
Abonament NUMIZMATYCZNY srebrny 2017
285,00zł
Bestsellery
01.Kapsle do monet 27,0 mm (2zł GN) - 1 sztuka
02.2 zł Miasta w Polsce - Łódz
03.2 zł Smoleńsk - pamięci ofiar 10.04.2010 r.
04.2zł Sokół Wędrowny
05.2 zł Polskie okręty - Niszczyciel "Błyskawica"
06.Paleta na monety 2zł
07.2 zł Beatyfikacja Jana Pawła II – 1 V 2011
08.2zł Łowicz
09.2zł Bielsko Biała
10.2 zł 70. rocznica zbrodni katyńskiej
Informacje
MONETY - Cennik
Bezpieczeństwo Zakupów
Kontakt


Promocje więcej
20 zł Morświn

20 zł Morświn
Cena: 155,00zł
195,00zł
Szukaj
Słowa kluczowe:


Kategoria:

z podkategoriamiWyszukiwanie zaawansowane

Warunki korzystania z serwisu
Polskie Monety Kolekcjonerskie

1.1. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady działania Sklepu Internetowego E-XCALIBUR działającego pod adresem www.e-xcalibur.pl , z siedzibą w Pile. Sklep prowadzony jest przez Pawła Kubińskiego wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piły pod numerem 20628, numer NIP 764-246-15-68, numer REGON 300737553.

1.2. Określenia użyte w Regulaminie

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, która zawarła umowę o świadczenie usług abonamentowych.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa.
Cennik – wykaz cen za przedmioty dostępne w sklepie kolekcjonerskim www.e-xcalibur.pl oraz usług transportowych
Sklep – E-XCALIBUR Sklep internetowy z siedzibą w Pile
Rachunek – wystawiona przez Sklep faktura/rachunek lub paragon fiskalny
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
Umowa – umowa o świadczenie usług abonamentowych


2. Sprzedaż internetowa

2.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.e-xcalibur.pl, a także telefonicznie (+48 516 211 360), e-mailem pod adresem e-xcalibur@e-xcalibur.pl lub przez komunikator gg 3084191.
2.3. Przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep, które nastąpi maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.
2.4. Termin płatności za zamówienie wynosi 7 dni kalendarzowych .
2.5. Sklep w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takim przypadku kwota pieniężna z tytułu zamówienia podlega zwrotowi Zamawiającemu w terminie do 7 dni.
2.6. Do każdej wysyłki dokładamy paragon fiskalny lub fakturę VAT – na życzenie klienta.
Sklep na życzenie Zamawiającego wystawi fakturę VAT na podstawie paragonu fiskalnego pod warunkiem dostarczenia jego oryginału w terminie 7 dni od daty zakupu – kosztem dodatkowej wysyłki będzie obciążony klient.
2.7. Zamawiający może wycofać złożone zamówienie w terminie 3 dni roboczych.
2.8. Ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT, jeśli występuje. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Do wartości zamówienia należy doliczyć koszt dostawy.
2.9. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia i przewidywany czas dostawy.
2.10. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu. W przypadku komunikatu: "Produktów zaznaczonych symbolem *** nie ma aktualnie na magazynie w wystarczającej ilości..." czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
2.11. Przewidywany czas dostawy:
- Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna) – ok. 5 dni roboczych po dniu nadania;
- Poczta Polska (przesyłka priorytetowa) – następnego dnia roboczego po dniu nadania;
- Kurier – następnego dnia roboczego
O ile przy danym produkcie nie ma zaznaczonego innego terminu realizacji.
2.12. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności:
- gotówką przy odbiorze (odbiór osobisty)
- przelew bankowy
2.13. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie został w żaden sposób zniszczony.
2.14. Zgłoszenie zwrotu towaru powinno nastąpić na piśmie i zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko
- adres
- numer rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot kwoty równej cenie towaru
- oryginał paragonu fiskalnego lub faktury
Zwrot następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Koszty wysyłek nie podlegają zwrotowi.
2.15. Sklep nie gwarantuje realizacji zamówień na produkty oznaczone symbolem ***.
2.16. W przypadku anulowania zamówienia z winy klienta Sklep potrąci koszty związane z prowizją za dokonanie płatności innym kanałem niż przelew bankowy. Zapis ten dotyczy także zamówień na produkty oznaczone symbolem ***.

3. Reklamacje

3.1. Przedmiotem reklamacji klienta może być:
- termin realizacji zamówienia
- przedmiot zamówienia
- nieprawidłowe naliczenie opłat.
3.2. Reklamację Klient może wnosić w terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki.
3.3. Reklamacja może być wniesiona przez Klienta pisemnie, telefonicznie, ustnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi dostępnymi na stronie Sklepu.
3.4. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko oraz Adres Klienta
- określenie przedmiotu reklamacji oraz daty zakupu
- oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT
- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
- daty otrzymania przesyłki
- wysokość odszkodowania lub innej należności w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty
- numer konta właściwy do wypłaty odszkodowania
- podpis reklamującego w przypadku reklamacji złożonej pisemnie
3.5. Sklep ma prawo wskazać inny podmiot, który na jego zlecenie będzie przyjmował i rozpatrywał reklamacje Klientów.
3.6. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w punkcie 3.4. Regulaminu Sklep niezwłocznie wzywa Klienta do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 5 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sklep pozostawia reklamację bez rozpoznania.
3.7. Sklep potwierdza przyjęcie reklamacji poprzez e-mail lub pisemnie.
3.8. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę otrzymania pisma przez Sklep, datę zgłoszenia telefonicznego, datę otrzymania reklamacji drogą elektroniczną.
3.9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego od jej wniesienia.
3.10. W przypadku uznania reklamacji sklep zwraca koszty wysyłki poniesione przez Klienta zgodnie z najtańszą formą wysyłki.
3.11. W przypadku nieuznania reklamacji koszt ponownej wysyłki do Klienta ponosi Klient.
3.12. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem oraz ze scedowanymi kosztami wysyłki.
3.13. W przypadku odmowy uznania przez Sklep reklamacji w całości lub części Klient może dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym. Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


4. Rejestracja

4.1. Rejestracja dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i województwa, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
4.2. Klient ma obowiązek aktualizować dane osobowe określone w punkcie 4.1. niniejszego regulaminu.
4.3. Zabrania się usuwania danych w trakcie realizacji zamówienia w Sklepie.
4.4. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Sklep. Wszelkie dane umieszczone przez użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
4.5. Dane podane przez Klienta są wykorzystywane przez Sklep w celu realizacji złożone zamówienia przez Klienta oraz do kontaktów z Klientem.
4.6. Klient ma możliwość dostępu i dokonywania zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe Sklepu. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu.Powrót
   
Polskie Monety Kolekcjonerskie

MONETY OKOLICZNOSCIOWE KOLEKCJONERSKIE ANTYKI NUMIZMATYKA 2016 www.e-xcalibur.pl

Strona główna    ▪    Nasza oferta    ▪    Promocje    ▪    Szukaj    ▪    Regulamin    ▪    Kontakt